Ullensvang kommune Tenester for funksjonshemma

Helgestillingar og ringevikar ved Tenesta for funksjonshemma, Eidesbrotet bofellesskap

Helgestillingar og ringevikarar Tenesta for funksjonshemma, Eidesbrotet bufellesskap

Eidesbrotet bufellesskap ligg i Odda, og er eit heildøgns butilbod for personar med ulikt hjelpebehov. Me yter tenester til 18 personar med ulike bistandsbehov, og arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande.
Vår målsetting er å legge til rette for at tenestemottakarane skal meistre eigen kvardag og opptre mest mogeleg sjølvstendig ut frå eigne føresetnader. Me ynskjer å vere ein attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt.
Me treng tilsette som kan arbeide kvar 2. eller kvar 3. helg, samt ringevikarar. Ta kontakt med oss for å høyre om mogelegheiter!
Det er ein fordel om du har relevant utdanning, men me treng også assistentar. Du må vere 18 år, eller fylle 18 år i 2023.

Hovudarbeidsoppgåver
● Målretta miljøarbeid
● Varierte faglege og praktiske arbeidsoppgåver.
● Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Me ser etter deg som
● kan arbeide sjølvstendig
● har gode samarbeidsevner
● erfaring frå målretta miljøarbeid og interesse for faget og målgruppa vert tillagt vekt. ● Det blir lagt vekt på at du er stabil og personleg skikka til stillinga. ● Du må ha grunnleggjande datakunnskap, og du må meistre norsk skriftleg og munnleg

Me tilbyr:
● Ein spennande og lærerik jobb
● Opplæring og rettleiing
● Dyktige, hyggelige og løysingsorienterte kollegaer
● Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen ● Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA) og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

Krav:
● Politiattest

Fortløpande tilsetjing.

Kontaktperson:
Avdelingsleiar Hilde Lande, 975 58 558, hilde.lande@ullensvang.kommune.no

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Arbeidsstad:

Odda

Kontaktpersonar:

Liv Helen Mårstig

mob: +47 48102374

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: