Ullensvang kommune HR

Lærlingar i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune søkjer nye lærlingar

Ullensvang kommune søkjer etter lærlingar med oppstart august/september 2024.

Vi har læreplassar i heile kommunen.

 

Ullensvang kommune søkjer etter lærlingar i følgjande fag:

 • Helsefagarbeidar

 • Barne- og ungdomsarbeidar

 • Ernæringskokk

 • Brannforebygger/feier

 • Byggdrift

 • Prosessoperatør

 • Moglege andre fagområder.

For å bli lærling må du ha / ynskelege kvalifikasjonar og personlege eigenskaper:

 • relevant VG1 og VG2

 • du kan og søkje dersom du har tatt 3PÅ etter VG2, eller på annan måte er kvalifisert til å bli tatt opp som lærling

 • initiativ og eigenskapar som å vera engasjert, punktleg, ansvarleg og sjølvstendig

 • lite fråvær (lengre fråvær må dokumenterast)

 • personlege eigenskaper i samsvar til faget du ynskjer å vere lærling i 

 

Sjølv om du ligg i Vigo ber vi om at du søkjer her.

 

Opplysningar om stillingane får du hjå:

Sunniva Haustveit tlf. 481 76 509, e-post sunniva.haustveit@ullensvang.kommune.no

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.03.2024

Arbeidsstad:

Ullensvang kommune

Kontaktpersonar:

Solveig Borge

mob: +47 480 41 124

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: