Ullensvang kommune Skare barnehage

80% vikariat som barnehagelærar evnt fagarbeidar ved Skare barnehage

Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider/ barnehagelærar - 100 % fast i Ullensvang kommune,

f.t er stillinga eit 80 % vikariat frå d.d.- 31.05.2024 og 60% frå 01.06.2024- 30.09.2024  i Skare barnehage, med moglegheit for forlenging. Resterende prosenter kan bli tatt i en annen barnehage om det er ønskelig.Hovudarbeidsoppgåver

 • Ha ansvar for å observere barna og å skape gode leike og utviklingsmuligheter for dei.

 • Sørga for eit godt foreldresamarbeid

 • Sjå barnehagen som heilskap og ha omsorg for alle barn

 • Vere ein god rollemodel for dei andre tilsette, og barna, i barnehagen

 • Ansvar for å medverka til eit godt arbeidsmiljø

 • Utføre arbeid delegert av pedagogisk leiar og styrar

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning: Barne- og ungdomsfag eller barnehagelærerutdanning. Andre kan og verta vurdert i stillinga.

 • Erfaring er ynskjeleg

 • Digitale kunnskaper

 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget vektlegges sterkt

 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon

 

Personlege eigenskaper:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna

 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet

 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setta inn tiltak til det beste for barna

 • Evne til å jobba målretta, sjølvstendig og systematisk

 • Evne til å samarbeida

 • God kommunikasjon, få og gi tilbakemelding

 • Løysningsorientert

 • Fleksibel og kreativ

 • Godt humør og positiv innstilling

 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø

 • Løn etter hovudtariffavtalen

 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen

 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

Krav:

 • Ved tiltreding må gyldig politiattest og tuberkulinstatus leggjast fram, jf. lov om barnehage.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2024

Arbeidsstad:

Skare

Kontaktpersonar:

Andreas Lien

mob: +47 47665715

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: