Ullensvang kommune Aga barnehage

100% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar ved Aga barnehage

Ullensvang kommune har ledig 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar
i Aga barnehage frå d.d - 15.08.23

Aga barnehage held til i det gamle skulebygget på Syreflot (byggjefeltet på Aga).
Barnehagen har 1 stor avdeling med 24 plassar. Vi nyttar nærmiljøet mykje, t.d.
Idrettsanlegget Skotamyra, Agatunet.

Hovudarbeidsoppgåver og medansvar for

 • Barna sin trivsel og utvikling
 • Godt samarbeid med barna, foreldra, personale
 • Systematisk og målretta arbeid og oppfølging for enkeltbarn og barnegrupper
 • Pedagogisk utvikling i barnehagen
 • At barnehagen er ein lærande organisasjon

Kvalifikasjonar

 • Kompetanse som barne- og ungdomsarbeidar, eller anna tilsvarande bakgrunn.
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon
 • Krav om politiattest ikkje eldre enn 3 mnd
 • Godkjent tuberkulinstatus

Personlege eigenskaper:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna
 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet
 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setta inn tiltak til det beste for barna
 • Evne til å arbeida sjølvstendig
 • Evne til å samarbeida
 • Løysningsorientert
 • Fleksibel
 • Positiv


Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø
 • Eit godt arbeidsmiljø med vekt på inkluderande læringsmiljø, samarbeid og kompetanse.
 • Løn etter tariff.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Arbeidsstad:

Aga

Kontaktpersonar:

Randi Reisæter Rød

mob: +47 971 98 278

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: