Ullensvang kommune

Sommarjobb i helse- og omsorg i Ullensvang kommune

Sommarjobb i pleie- og omsorg i Ullensvang kommune 2023

Ullensvang kommune søkjer sommarvikarar innan:

 • Rus og psykisk helse
 • Legetenesta
 • Tenester for funksjonshemma- Bufellesskap
 • Heimetenesta
 • Sjukeheimar
 • Kjøkken og kafedrift på Bokkotunet

Vi søkjer etter:

 • Sjukepleiarar
 • Vernepleiarar
 • Legestudentar (m/ studentlisens)
 • Psykologistudentar
 • Helsefagarbeidarar
 • Personlege assistentar
 • Heimehjelparar
 • Assistentar og ufaglærde som er interesserte i omsorgsarbeid.
 • Personar som er 16 år og eldre kan søkja. Erfaring frå liknande arbeid er ein fordel.
 • Enklte arbeidsplassar er det ein fordel med førarkort.

Prensentasjon

Jobbperioden: Veke 24/25 t.o.m. veke 33.
NB! Hugs å skriv perioden du kan arbeida i søknaden.

Vi kan freista med:

 • Sommarvikaravtale
 • Eigen (lokal) lønnsstige for sjukepleiar- og vernepleiarstudentar, sjå link: Lønnsoversikt (siste kulepunkt)
 • For personar mellom 16 - 18 år - ordinær løn i følgje Hovudtariff: sjå link: Lønsoversikt (siste kulepunkt, fane 01.05.22)
 • Kveldstillegg kr. 56,- pr. time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 - 21.00
 • Nattillegg frå kl. 21.00 - 06.00 kr. 70,- pr. time
 • Helgetillegg - kr. 70,- pr. time
 • Arbeid i veke 32 og 33 - tillegg på kr. 100,- pr. time
 • Langvakter -12 timarsvakt - på nokre verksemder
 • Dekking av utgifter til bustad og reise for sommarvikarar som ikkje har tilknytning til kommunen
 • Lønsoversikt - før lønsoppgjer 2023 

Vi tek vurdering og tilsettjing av vikarar fortløpande.

 

Vel avdelinga nedanfor for å starta appen:

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Sesong

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

01.03.2023

Arbeidsstad:

Ullensvang kommune