Ullensvang kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Vikebygd skule
Arbeidsstad:
Vikebygd
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Odda ungdomsskule
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Legeteneste
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Reinhald
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Brann og redning
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Oppvekst og utdanning
Arbeidsstad:
Hauso
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Kulturskulen
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
15.02.2023
Avdeling:
Legeteneste
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Rabben barnehage
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Teknikk og miljø
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
PPT og Logopedkontor
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Reinhald
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Vatn og avløp
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Renovasjon
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Veg og park
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
HR
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
19.02.2023
Avdeling:
Skare barnehage
Arbeidsstad:
Skare
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Rus og psykisk helse
Arbeidsstad:
Jondal
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Røldal pleie og omsorg
Arbeidsstad:
Røldal
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Aga barnehage
Arbeidsstad:
Aga
Søknadsfrist:
Avdeling:
Kultur, næring og samfunn
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Bråvolltunet
Utneheimen
Røldal pleie og omsorg
Eide omsorgssenter
Heimebaserte tenester Odda
Omsorgsteneste Jondal
Tenester for funksjonshemma
Legeteneste
Bokko bo- og behandlingssenter
Rus og psykisk helse
Vikevollen sjukeheim
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Kinsarvik skule
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
Avdeling:
Fysio- og ergoterapiteneste
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
Avdeling:
Helse- og omsorg
HR
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
Avdeling:
Heimebaserte tenester Odda
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:

Logg inn med passord

Kjem du ikkje inn? Prøv å nytte e-postadressa di som brukarnamn

Gløymd passord?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.