Ullensvang kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
HR
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.04.2024
Avdeling:
Oppvekst og utdanning
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.05.2024
Avdeling:
Bråvolltunet
Utneheimen
Røldal pleie og omsorg
Eide helsetun
Heimebaserte tenester Odda
Tenester for funksjonshemma
Bokko bo- og behandlingssenter
Vikevollen sjukeheim
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.05.2024
Avdeling:
Utne barnehage
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
12.03.2024
Avdeling:
Utne barnehage
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
12.03.2024
Avdeling:
Eigedom og miljø
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
11.03.2024
Avdeling:
Byggesak, kart og oppmåling
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
11.03.2024
Avdeling:
Vaksenopplæring
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
06.03.2024
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utnhe
Søknadsfrist:
06.03.2024
Avdeling:
Bråvolltunet
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
06.03.2024
Avdeling:
Eigedom og miljø
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
12.03.2024
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
10.03.2024
Avdeling:
Bråvolltunet
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
Bråvolltunet
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
Tyssedal barnehage
Arbeidsstad:
Tyssedal
Søknadsfrist:
06.03.2024
Avdeling:
Tyssedal barnehage
Arbeidsstad:
Tyssedal
Søknadsfrist:
06.03.2024
Avdeling:
HR
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
10.03.2024
Avdeling:
Tenester for funksjonshemma
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
10.03.2024
Avdeling:
Opedal skule
Arbeidsstad:
Lofthus
Søknadsfrist:
07.03.2024
Avdeling:
Kinsarvik barnehage
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Veisane barnehage
Arbeidsstad:
Lofthus
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Veisane barnehage
Arbeidsstad:
Lofthus
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Ergo- og fysioterapiteneste
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
10.03.2024
Avdeling:
Kinsarvik skule
Arbeidsstad:
Kinsarvik
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
PPT og Logopedkontor
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
07.03.2024
Avdeling:
HR
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Sekse barnehage
Arbeidsstad:
Sekse
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Bråvolltunet
Utneheimen
Røldal pleie og omsorg
Eide helsetun
Heimebaserte tenester Odda
Omsorgsteneste Jondal
Tenester for funksjonshemma
Legeteneste
Bokko bo- og behandlingssenter
Rus og psykisk helse
Vikevollen sjukeheim
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
Vatn og avløp
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
01.04.2024
Avdeling:
Veg og park
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Reinhald
Arbeidsstad:
Ullensvang kommune
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Skare barnehage
Arbeidsstad:
Skare
Søknadsfrist:
31.05.2024
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Utneheimen
Arbeidsstad:
Utne
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Odda barneskule
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
30.06.2024
Avdeling:
Odda barneskule
Arbeidsstad:
Odda
Søknadsfrist:
30.06.2024
Avdeling:
Skare barnehage
Arbeidsstad:
Skare
Søknadsfrist:
30.06.2024
Avdeling:
Sekse barnehage
Arbeidsstad:
Sekse
Søknadsfrist:

Logg inn med passord

Kjem du ikkje inn? Prøv å nytte e-postadressa di som brukarnamn

Gløymd passord?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.