Ullensvang kommune Utneheimen

Kokkemedarbeidar i fast 15% helgestilling, Utneheimen

Ledig fast stilling som kokkemedarbeidar - stillingsstorleik 15 % (helg)

Om arbeidsplassen:

Pleie og omsorg vest er stasjonert på Utne og er ei samordna teneste. Det vil seie at me driftar både
sjukeheim, vaskeri, kjøkken og heimetenester. Personalet kan få oppgåver både på institusjonen
og i heimetenesta.

Sjukeheimen består av 24 plassar, der 6 av dei er tilrettelagt for personar med demenssjukdom. I
heimetenesta yter ein tenester til om lag 50 pasienter.
I tillegg har Utneheimen kjøkken og vaskeri. På kjøkkenet treng me no ein ny kollega. Stillingen er ein
helgestilling på 15 % . Saman med dei andre kollegaen på kjøkkenet skal ein lage og tilberede mat til
pasientane på sjukeheimen og nokre pasientar i heimetenesta .

 

Arbeidsoppgåver:
● Tilberede frukost , lunsj og kveldmat
● Lage middag
● Lage mat som er tilpassa pasientane sine behov
● Bake
● Reinhald

Ynskte kvalifikasjonar:
● Ynskjeleg med erfaring frå arbeid på institusjonskjøkken eller anna storkjøkken
● Formell utdanning er ikkje eit krav


Personlege eigenskapar:
● Endringsdyktig
● Gode samarbeidsevner

● Positiv

Me tilbyr:
● Varierte arbeidsoppgåver
● Spennande arbeid
● Lønn etter hovudtariffavtalen
● Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
● Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode
permisjons- og pensjonsvilkår.

Krav:
● Politiattest
● Godkjend tuberkulinstatus

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

29.02.2024

Arbeidsstad:

Utne

Kontaktpersonar:

Kari Skare Storhei

mob: +47 90999842

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: