Ullensvang kommune Nav

100% vikariat som rettleiar ved NAV

Ledig vikariat som rettleiar i Nav - stillingsstorleik 100 %

Er du oppteken av relasjonsbygging og kan tenkje deg å jobbe i NAV?
NAV jobbar kvar dag for å forebyggje utanforskap og trur at arbeid og utdanning er den viktigste faktoren for at mennesker skal oppleve at de har en plass i samfunnet. Har du eit positivt menneskesyn og gode evner til samarbeid? Trivst du med å ha varierte arbeidsoppgaver som innebærer blant anna skrivearbeid, samtaler, samarbeidsmøter og interne møter?
NAV Ullensvang søkjer deg som vil bidra til å realisera NAV sin målsetnad om å få fleire i arbeid og aktivitet. Me er rundt 25 engasjerte medarbeidarar, og no søkjer me etter ein ny kollega.
Me har ledig 100% vikariat frå snarast til mai 2024. Moglegheit for forlenging. Du må rekna med å jobba i Kinsarvik kvar torsdag, med kontorplass enten i Kinsarvik eller Odda. Det kan også vere moglegheit for å arbeide tettare med oppfølging av brukere, gjennom vårt tiltak “Muligheten”.

Arbeidsoppgåver:

 • Kartleggje og avklara arbeidssøkars arbeids- og inntektsevne
 • Oppfølging og bistand til personar som står utanfor arbeidsmarknaden og jobba aktivt med å inkludera brukar i arbeid
 • Ha individuell tilpassa dialog med våre brukarar via digitale verktøy, telefon og/eller personleg møte
 • Sakshandsaming
 • Halda åpent i publikumsmottak, hovedsakelig i Kinsarvik
 • NAV er ein organisasjon i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil kunne endras etter behov. Du må vere fleksibel og villig til å jobba med alle arbeidsområder i kontoret.

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Godkjent utdanning tilsvarande bachelor.
 • Gode digitale ferdigheiter
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B
 • Ønskjeleg med veiledningskompetanse, gjerne veiledningserfaring fra jobb eller utdanning
 • Ønskjelig med god lovforståelse av forvaltning av lovverk

Personlege eigenskapar:

 • Likar å ta ansvar, er tydeleg, løysningsorientert og beslutningsdyktig
 • Innovativ, fremoverlent, med evne å vise god serviceholdning
 • Har stor arbeidskapasitet og trives med å jobbe i en hektisk hverdag og samtidig bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Har god kartleggingsevne for å kunne jobbe med arbeidsrettet brukeroppfølging
 • Er god på selvledelse, uredd og kunne håndtere nye situasjoner og flere fagområder
 • Er glad i andre mennesker, utadvendt, raus, omgjengelig og liker å motivere andre til innsats
 • Du set tenestemottakarane i fokus og vert motivert av å jobbe med menneske

Me tilbyr:

 • Jobba med utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgaver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Et godt sosialt miljø
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.12.2022

Arbeidsstad:

Ullensvang kommune

Kontaktpersonar:

Gunnvor S. Medhus

mob: +47 975 58 407

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kontorlokalisering: