Ullensvang kommune Odda barneskule

Lærarvikarar/ringevikarar ved Odda barneskole

Odda barneskole ynskjer lærarvikarar/ringevikarar

 

Oppstart etter avtale  

Odda barneskole er ein barneskule, 1.- 7. trinn, med 346 elevar og ca.70 tilsette. Skulen ligg i sentrum av Odda og skuleplassen er ein viktig arena for born og unge som bur sentralt, også i fritida. Skulen er organisert med tre parallellklassar på kvart trinn, med eit SFO- team som er delt i to basar. Administrasjonen består av rektor, to avd.leiarar, SFO- leiar og merkantil, og i tillegg har skulen sosiallærar i delstilling. Personalet består elles av lærarar, fagarbeidarar, assistentar og miljøterapeutar.  

 

Arbeidsoppgåvene kan innebera: 

 • undervisning i klassegruppe  
 • undervisning med enkeltelev eller lita gruppe  
 • samarbeid med lærarar på team  
 • samarbeid med assistentar og miljøterapeutar  

 

Ynskte kvalifikasjonar:  

 •  Skriftleg og munnleg norskkunnskap  
 •  godkjend lærarutdanning  
 •  søkjarar med annan relevant utdanning kan bli vurdert  

 

Vi ser etter deg som:  

 •  likar å arbeida med barn og unge  
 •  er sjølvstendig  
 •  har gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse 
 •  likar arbeid i høgt tempo og med raske endringar  

 

Vi tilbyr:  

 • Interessant og spennande arbeid med barn og unge 
 • Dyktige, positive og løysingsorienterte kollegaer  
 • Lærerike arbeidsdagar i høgt tempo  
 • Lønn etter hovudtariffavtalen  

 

Krav: 

 • Politiattest

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2024

Arbeidsstad:

Odda

Kontaktpersonar:

Erlend Nævdal Bolstad

mob: +47 90182875

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: