Ullensvang kommune HR

Lærling i Ullensvang kommune

Ullensvang kommune søkjer nye lærlingar

Ullensvang kommune søkjer etter lærlingar med oppstart august/september 2023.
Vi har læreplassar i heile kommunen.

Ullensvang kommune søkjer etter lærlingar i følgjande fag:

 • Helsefagarbeidar
 • Barne- og ungdomsarbeidar
 • Ernæringskokk
 • Brannforebygger/feier
 • Byggdriftar
 • Kjemi og prosess - prosessoperatør
 • Mulige andre fagområder.

 

For å bli lærling må du ha / ynskelege kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • relevant VG1 og VG2
 • du kan og søkje dersom du har tatt 3PÅ etter VG2, eller på annan måte er kvalifisert til å bli tatt opp som lærling
 • initiativ og eigenskapar som å vera engasjert, punktleg, ansvarleg og sjølvstendig
 • lite fråvær (lengre fråvær må dokumenterast)
 • personlege eigenskaper i samsvar til faget du ynskjer å vere lærling i


Sjølv om du ligg i Vigo ber vi om at du søkjer her.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Varierande arbeidstid

Søknadsfrist:

01.03.2023

Arbeidsstad:

Ullensvang kommune

Kontaktpersonar:

Marianne Halland

mob: +47 97558499

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: