Ullensvang kommune Inkludering

Avdelingsleiar ved Verksemd for inkludering, flyktningetenesten

Verksemd for inkludering, avdeling flyktningtenesta ledig fylgjande stillingar:
100% stilling som avdelingsleiar ved flyktningtenesta

Som avdelingsleder er det forventa at du:

 • Har ansvar for daglig drift av ditt ansvarsområde etter delegasjon fra verksemdleiar.
 • Du bidreg til å sikre optimal drift og resultatoppnåing for verksemda
 • Bidreg til god tenesteflyt og samhandling internt i verksemda og med eksterne aktører.
 • Bidreg i videreutvikling av fag, kvalitet og profesjonalitet i tjenesten samt implementering av nye prosedyrer, arbeidsmåtar og system.
 • Bidreg til å videreutvikle leiarteamet i eiga avdeling.
 • Har ansvar for at personalet arbeider i samsvar med lover, forskrifter, reglar og vedtak.
 • Jobber aktivt for å oppnå de mål som du og din leiar har sett.
 • Rapportere til verksemdleiar, er en del av verksemda sitt leiarteam og er bindeleddet mellom verksemdleiar og medarbeidarane.
 • Representere verksemdleiar i dei organ/nettverk/møter som til eikvar tid vert delegert.
 • Andre oppgåver kan verta lagt til stillinga.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 årig relevant høgskuleutdanning.
 • Det er ynskeleg med leiarerfaring, eller ynskje om å ta leiarutdanning.
 • Generell god datakompetanse (rekneark, powerpoint, google m.m)
 • Erfaring fra arbeid med flyktningar i kommunal sektor.
 • Kjennskap til Introduksjonslova og integreringslova.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Minimum førarkort klasse B

Me søkjer deg som:

 • Kan arbeide systematisk og sjølvstendig og i team
 • kan setja deg inn i komplekse problemstillingar
 • Er positiv, fleksibel, engasjert og har gode kommunikasjonsevner
 • Bidreg aktivt til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Personlege egenskaper vil bli vektlagt.

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit travelt, men kjekt arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.12.2022

Arbeidsstad:

Kinsarvik

Kontaktpersonar:

Ingvild Sperrevik

mob: +47 97098764

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kontorlokalisering: