Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda

100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar

Type stilling:
100% stilling som sjukepleiar ved heimesjukepleien i Odda

Løn
Sjukepleiar årsløn : Frå 459 100 ( 0 til 4 år) og opp til 537 900 ( full ansiennitet 16 år)
Spesialsykepleier årsløn : Frå 500 100 ( 0 til 4 år) opp til 565 900 ( full ansiennitet 16 år)


I tillegg tilbyr vi :
Ulike arbeidstidsordningar- eksempelvis årsturnus og langvakter

Rekrutteringsavtale for nyutdanna sjukepleiarar: kr. 25000 etter 1 år
kr. 25000 etter 2 år

For alle sjukepleiarar/ spesialsjukepleiarar: kr. 25000 ekstra på årsløn, ved turnus
dag, kveld og helg

Mykje skjer i kommunen vår- vi har eit rikt fritids og kulturliv, med kort veg til fjord og fjell.

I tillegg er det årleg:

  • Siderfestival
  • Morellfestival
  • Blueshelg
  • Litteratursymposiet

Om dette pirrar nyskjerrgheita, kan du og gå inn på vår nettside og få meir info om kommunen:

https://ullensvang.kommune.no/seksjon/ny-i-ullensvang/

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

10.10.2022

Arbeidsstad:

Odda

Kontaktpersonar:

Anne Lise Naasen

mob: +47 97558462

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kontorlokalisering: