Ullensvang kommune Kinsarvik skule

100% vikariat som lærar ved Kinsarvik skule

Ledig stilling ved Kinsarvik skule, frå 1. januar 2023.
Kinsarvik skule har ledig ein inntil 100% lærarstilling 1. januar 2023 til 31.07.2023.

Kinsarvik skule er ein 1.-10. skule i Ullensvang kommune. Skulen har rundt 175 elevar, og 40 tilsette i alle aldrar. Me ligg fint til i sentrum av bygda Kinsarvik med gode uteområde rundt skulen.
Utviklingsområde vårt er implementering av fagfornyinga. I tillegg arbeider skulen for at alle elevane skal ha eit godt læringsmiljø.
Me treng faglærarar både på barneskule og ungdomskule, med vekt på fag som norsk og engelsk.

Kvalifikasjonar
● ynskje om godkjent undervisningskompetanse

Personlege eigenskapar
● er ein god klasseleiar
● har god relasjonskompetanse
● har god formidlingsevne
● samarbeidar godt i lærande fellesskap
● er lojal og ansvarsfull mot skulen sitt formål
● er løysingsorientert og fleksibel

Me tilbyr
● eit godt arbeidsmiljø
● eit godt pedagogisk utviklingsmiljø
● lønn etter avtaleverk
● hjelp til å finna bustad

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Arbeidsstad:

Kinsarvik

Kontaktpersonar:

Dagny Opedal

mob: +47 416 21 981

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kart: