Ullensvang kommune Vikebygd skule

60% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar/assistent ved Vikebygd skule

Ledig vikariat som barne og ungdomsarbeider/ assistent SFO - stillingsstorleik 60 %
Stillinga gjeld støtte av elevar i undervisning og arbeid i skulefritidsordninga, SFO.

Arbeidsoppgåver:

 • Barne og ungdomsarbeider er med i undervisning, har leksehjelp, inspeksjon i friminutt, planlegging og organisering av aktivitetar på SFO.

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Godkjent barne og ungdomsarbeider eller annan pedagogisk utdanning.
 • Gode digitale ferdigheiter

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Venleg, trygg og inkluderande i si pedagogiske leiarrolle.


Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande arbeid
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår.


Krav:

 • Politiattest

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.12.2022

Arbeidsstad:

Vikebygd

Kontaktpersonar:

Hilde Hesjedal

mob: 994 96 980

Adresse:

Opheimsgata 31 5750 Odda

Kontorlokalisering: